Over ons

Welkom op de site van de Vereniging van Huiseigenaren Laan van Tolkien

Via deze site houden wij bewoners en belangstellenden op de hoogte met actueel nieuws  en geplande activiteiten. U vindt informatie over de vereniging, de verschillende type woningen, foto’s, interessante links en waarom het goed wonen is in onze straat.

Naam: Vereniging van Huiseigenaren Laan van Tolkien
Contactadres: Laan van Tolkien 157, 5661 AB Geldrop-Mierlo; tel. 040-2800615

‘Een project zonder weerga in Geldrop en omgeving’
Zo werd in 1998 ons gedeelte van de Laan van Tolkien beschreven in de verkoopbrochure van de Vastgoed ontwikkelaar IBC te Rotterdam. 107 exclusieve woningen, ontworpen door Architectenbureau Van den Pauwert te Eindhoven, te realiseren in de wijk Genoenhuis te Geldrop. Uitstekend bereikbaar via de snelweg A67 en de Gijzenrooiseweg. Met een NS-station in de buurt, dicht bij het centrum van Geldrop en Eindhoven binnen handbereik.
De brochure sprak ook van: “een straat met ‘Architectonische eenheid van blijvende waarde’. Straat, trottoir, plantsoenen, tuinen en woningen zijn in de kleinste details vanuit één totaalvisie ontworpen. Deze hechte architectonische eenheid draagt in niet geringe mate bij aan de kwaliteit van de totale woonomgeving. Dit maakt wonen aan de Laan van Tolkien tot een bijzondere architectonische ervaring, een exclusief woongenoegen en … een blijvend waardevaste investering”.

Verkoop van de woningen startte in maart 1998; met voorintekening door meer dan 600 belangstellenden. De bouw startte in juni 1998. De oplevering in fases liep van de zomer 1999 tot en met het 1e kwartaal van 2000.

Om de architectonische eenheid te regelen en te bewaken werden in alle koopovereenkomsten bepalingen opgenomen dat men lid moest zijn van de Vereniging van Huiseigenaren Laan van Tolkien. Tevens werden verschillende kettingbedingen opgenomen m.b.t. gezamenlijk onderhoud volgens kleurenschema en behoud van erf afscheidingen in de vorm van beukenhagen. Deze verplichtingen gelden nog steeds voor alle bewoners en/of toekomstige eigenaren, en maken deel uit van nieuwe koopovereenkomsten.

Op 8 december 1998 werd de beoogde vereniging Laan van Tolkien opgericht en een eerste bestuur geformeerd. Vanaf de oprichting hebben de opvolgende besturen zich ingezet om de architectonische eenheid vast te houden en op verzoek worden andere projecten met een gezamenlijk belang opgepakt. De architectonische eenheid geldt ‘het totale woonbeeld’ van de straat en gaat dus vooral om de voorkant van alle woningen en alles dat zichtbaar is vanaf de straat. Belangrijke instrumenten om de beoogde eenheid te realiseren zijn een kleurenschema, waaraan bewoners zich moeten houden, en het uitvoeren van gezamenlijk onderhoud. Ook de gemeente kent een onderhoudsplicht t.a.v. de beukenhagen, plantsoenen en behoud van ander groen in de straat. Deze formele verplichtingen staan, zoals gezegd, in alle koopovereenkomsten.

Het bestuur